โปรโมชั่น สู้โควิด กับ ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง
ลดทันที 30,000 บาท

สำหรับหลักสูตรครูการบิน รุ่นที่ 10
(Instructor Pilot Batch 10)

เริ่ม 23 พฤษภาคม 2563 
รับสมัครตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป