โปรโมชั่น สู้โควิด กับ ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง
ลดทันที 30,000 บาท

สำหรับหลักสูตรศักย์การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์
(Multi-Engine Rating Course)

เริ่มเรียน เสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563