[แจ้งประกาศ] ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
สถาบัน ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และพิษณุโลก)
จึงขอขยายระยะเวลาการปิดให้บริการตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 
เปิดทำการปกติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563