ครั้งแรกของสถาบันไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง
เพื่อสานสัมพันธ์บุคลากร ครูการบิน ศิษย์การบิน ศิษย์ครูการบิน และศิษย์เก่าของสถาบัน✈️✈️
 

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล PANDA FC CHAENGWATTANA