เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8 
Commercial Pilot License (CPL) Batch 8
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจเรียน
แต่ยังไม่มีใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง 
(Class 1 Medical Assessment)

เข้ามาสมัคร ส่งสอบกันได้เลยนะคะ