สถาบัน ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง ได้จัดอบรม Safety Management System ให้เเก่พนักงาน
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม สถาบัน ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง (สำนักงานใหญ่)