MOU

MOU

วันนี้ทางสถาบัน “Thai Inter Flying” ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับทาง “Dream Wing”เพื่อผลักดันให้เกิดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของไทยสืบต่อไปครับ 
CONTINUE READING
รับสมัครพนักงานประจำ 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานประจำ 1 อัตรา

[ประกาศ] รับสมัครพนักงานประจำ 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 
CONTINUE READING
Open Course IP10

Open Course IP10

เปิดหลักสูตรครูการบินรุ่น ที่ 10
 
CONTINUE READING
Multi-Engine Rating Course

Multi-Engine Rating Course

สำหรับหลักสูตรศักย์การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์
CONTINUE READING
Announces

Announces

[แจ้งประกาศ] ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

สถาบัน ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และพิษณุโลก)
จึงขอขยายระยะเวลาการปิดให้บริการตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เปิดทำการปกติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

CONTINUE READING
Recurrent Single Engine - Cessna 172

Recurrent Single Engine - Cessna 172

Recurrent Single Engine - Cessna 172
CONTINUE READING
Open Course CPL 08

Open Course CPL 08

เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 8
 
CONTINUE READING
Emergency Response plan

Emergency Response plan

การฝึกซ้อมแผนการรับมืออากาศยานเกิดอุบัติเหตุ
 
CONTINUE READING
TIF SPORT DAY 1st, 2019

TIF SPORT DAY 1st, 2019

ครั้งแรกของสถาบันไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง
เพื่อสานสัมพันธ์บุคลากร ครูการบิน ศิษย์การบิน ศิษย์ครูการบิน และศิษย์เก่าของสถาบัน

 

CONTINUE READING
Announce

Announce

สถาบัน ไทย อินเตอร์ ไฟลอิ้ง ได้จัดอบรม Safety Mafety Management System ให้เเก่พนักงาน

 

 

 

CONTINUE READING
Special Price

Special Price

PILOT & CREW SHOP AT THAI INTER FLYING 
SAVE UP TO 30%
CONTINUE READING
Open Course CPL

Open Course CPL

✈✈เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 7 ✈✈
สำหรับผู้ที่สนใจเรียน 
แต่ยังไม่มีใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง
(Class 1 Medical Assessment)
สามารถติดต่อเข้ามา
เพื่อส่งสอบได้เลยครับ
CONTINUE READING